Privacyverklaring

Yèrma van Egeraat – Metis Psychologie

Metis Psychologie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens
 • Contact gegevens zoals emailadres en telefoonnummers
 • Inhoud van communicatie
 • Gespreksnotulen
 • Testrapportages

Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Individuele begeleidingstrajecten en groepsbijeenkomsten
 • Administratieve handelingen, inclusief facturering
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het aanbieden van vragenlijsten en testen

Deze gegevens worden niet met derden gedeeld, met uitzondering van:

 • De administratieve gegevens worden ingevoerd in het boekhoudprogramma Acumulus van het bedrijf Siel. Zie voor het privacy statement de website van het bedrijf Siel.
 • De testomgevingen van uitgeverijen Hogrefe, Pearson en Boom. Hiermee zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.
 • Informatie betreffende cliënten van 1nP wordt in de systemen van 1nP opgeslagen.

Uw gegevens worden bewaard gedurende de wettelijke termijn.

U kunt te allen tijde, voorzover e.e.a. wettelijk is toegestaan :

 • Uw gegevens inkijken of opvragen
 • Uw gegevens laten verwijderen

Een eventuele klacht kunt u indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Drs. Yèrma van Egeraat
Kersenboogerd 13
4003BW Tiel
Info@MetisPsychologie.nl
06 513 80 192